Priimtų būsimų 1-okų sąrašas 2018 -2019 m.m.

Būsimų penktokų sąrašas 2018-2019 m.m.

Būsimus pirmokus į pamokėles pakvies telefonu pakvies klasės vadovai.

 


 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJĄ TVARKA

 

Priėmimo tvarką į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-06 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas (pridedama).

Aprašas

Informuojame, kad prašymai pradėti mokytis 2018–2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt)  nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos.

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Jei neturite galimybės namuose ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums  internetinėje svetainėje registruoti prašymą.

Raštinės (107 kab. I a.) darbo laikas I-V nuo 7.30 iki 16.00 val., pietų pertrauka 11.30-12.00 val.

Vadovaujantis priėmimo tvarka į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reglamento Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-06 sprendimu Nr. T – 33 patvirtinto aprašo 6 punktu „Po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Pašymus galima pateikti tik pasirinktai mokyklai.“

 

PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;

pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Planuojamų priimti mokinių skaičiai ir klasių komplektai:

Klasė 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 3 3 3 2 5 4 5 4
Laisvos vietos 2 2 1 0 3 3 0 2

Prašymus priimti mokytis pirmoje pradinio ugdymo programos klasėje priėmimo komisija išnagrinės iki birželio 1 dienos, į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus reikės pristatyti. 

 

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

Dokumentai priimami  I-V nuo 7.30 iki 16.00 val. 107 kab. (raštinėje).

 

Papildoma informacija:

  • Raštinė: 8-37 423042; El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rita Morkūnienė: 8-37 422811;
  • Priėmimo komisija:

Pirmininkas: Rita Morkūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė: Rasa Mežvinskienė, socialinė pedagogė;

Nariai: Ausma Chlebinskietė, Metodinės tarybos pirmininkė, technologijų mokytoja, Laima Jankūnienė, Mokyklos tarybos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja, Zita Matelionytė, Mokyklos tarybos narė; anglų kalbos mokytoja.

 

 

Kauno miesto savivaldybės informacija dėl priėmimo į mokyklą

 

Priimant į mokyklas 2018–2019 m. m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą  Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.

Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.

Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m.  bus galima elektroniniu būdu.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti  pasirinktoje mokykloje.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas  

 

Dokumentai priimami:

      Dokumentai, norinčių ugdytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą, priimami vadovaujantis ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T-671.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

Mokinių priėmimas

kaunas.png
Nėra paveikslėlių

Pamokų laikas

1.     8.00   -  8.45
2. 8.55   -  9.40
3. 9.50   -  10.35
4. 10.55  -  11.40
5. 12.10  -  12.55
6. 13.05  -  13.50
7. 14.00  -  14.45

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
1022064

Dabar lankosi

Svetainėje lankosi 21 svečias ir nėra prisijungusių narių