Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. vasario 7 d. Nr. T-36, prašymai priimti mokytis į progimnaziją pagal vykdomą pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami nuo 2017 m. vasario 20 dienos 13 val.

Prašymus ir dokumentus pateikti raštinėje (107 kab.)

 

Dokumentai priimami:

      Dokumentai, norinčių ugdytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą, priimami vadovaujantis ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T-671.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Mokinių priėmimo komisijos nariai:

Reikalingi dokumentai priimant į 1 klasę:

  • prašymas ir sutartis  (pildoma mokykloje),
  • vaiko gimimo liudijimo kopija,
  • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027, gegužės, birželio mėn.),
  • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Reikalingi dokumentai priimant į 5 klasę:

  • prašymas ir sutartis  (pildoma mokykloje),
  • vaiko gimimo liudijimo kopija,
  • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027, iki rugpjūčio 31 d.),
  • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
  • pradinio išsilavinimo pažymėjimas F. 1001.
  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį (5-8 kl.), prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal šias programas, – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Mokyklai priskirta teritorija (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T- 335 1 priedas (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-58 redakcija)).

 

Į progimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal pradinio (1-4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasės).

Numatomas klasių skaičius 2017-2018 mokslo metams:

Klasė 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 3 3 2 3 5 5 4 5
Laisvos vietos - 4 - - 3 - - -

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.30 val. mokyklos raštinėje.

 

 

Mokinių priėmimas

kaunas.png
Nėra paveikslėlių

Pamokų laikas

1.     8.00   -  8.45
2. 8.55   -  9.40
3. 9.50   -  10.35
4. 10.55  -  11.40
5. 12.00  -  12.45
6. 12.55  -  13.40
7. 13.50  -  14.35

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
1040257

Dabar lankosi

Svetainėje lankosi 33 svečiai ir nėra prisijungusių narių