PRADINIS UGDYMAS

 

1. Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113 (Žin., 2003, Nr. 18-798).

2. Mokykla: pasirengia ugdymo planą visai pradinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose  ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.

 

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

 

1. Mokykla pasirengia ugdymo planą visai pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose  ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę

2. Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje gali būti sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).

 

 

 

Mokinių priėmimas

kaunas.png
Nėra paveikslėlių

Pamokų laikas

1.     8.00   -  8.45
2. 8.55   -  9.40
3. 9.50   -  10.35
4. 10.55  -  11.40
5. 12.00  -  12.45
6. 12.55  -  13.40
7. 13.50  -  14.35

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
1040323

Dabar lankosi

Svetainėje lankosi 103 svečiai ir nėra prisijungusių narių