Pagrindinis -> Vizija ir misija

VIZIJA IR MISIJA

KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS VIZIJA

  •    Kauno Vinco Kudirkos progimnazija – saugi ir moderni, aktyvi ir vieninga, nuolat besimokanti ir ugdanti asmens kūrybiškumą bei atsakingumą, puoselėjanti tautinę tapatybę ir atvirumą pasauliui, kur kiekvienas narys jaučiasi laimingas.

PROGIMNAZIJOS MISIJA

  •    Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos išsilavinimą, skatinant vieningos bendruomenės narių kūrybiškumą, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą(si), pozityvų požiūrį į nuolatinį mokymąsi, atsakingumą, savosios tautinės tapatybės puoselėjimą bei atvirumą pasauliui.
Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Vokiečių kalbos dienos

Gerumo akcija „Gera daryti gera“

Sveikiname

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

NUOTRAUKŲ NĖRA

NUORODOS