Pagrindinis -> Vizija ir misija

VIZIJA IR MISIJA

KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS VIZIJA

  •    Kauno Vinco Kudirkos progimnazija – saugi ir moderni, aktyvi ir vieninga, nuolat besimokanti ir ugdanti asmens kūrybiškumą bei atsakingumą, puoselėjanti tautinę tapatybę ir atvirumą pasauliui, kur kiekvienas narys jaučiasi laimingas.

PROGIMNAZIJOS MISIJA

  •    Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos išsilavinimą, skatinant vieningos bendruomenės narių kūrybiškumą, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą(si), pozityvų požiūrį į nuolatinį mokymąsi, atsakingumą, savosios tautinės tapatybės puoselėjimą bei atvirumą pasauliui.
Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Kviečiame būsimus penktokus mokytis Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje 2023 - 2024 m. m.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
laukia būsimų pirmokėlių 2023 - 2024 m. m.

 

3-ių klasių mokinių respublikinis konkursas „ Mano mama“

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS

Projektas pagal Erasmus+ programą „STEAM ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir kalbų pamokose“

Projektas  Erasmus+ KA122 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų didaktinių kompetencijų tobulinimas ugdant Z ir Alfa  kartos  mokinius”

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Anglų kalbos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai
Atsinaujinusios progimnazijos erdvės
Biblioteka po renovacijos
Atidaryti visą galeriją

NUORODOS