Pagrindinis -> Priėmimo tvarka

PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ TVARKA

PRIĖMIMAS Į KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJĄ 2022-2023 m. m.

 

 

MOKINIŲ PRIIMTŲ Į PENKTĄ KLASĘ SĄRAŠAS 2022-2023 m. m.

MOKINIŲ PRIIMTŲ Į PIRMĄ KLASĘ SĄRAŠAS 2022-2023 m. m.

 

Prašymai priimti mokytis 2022-2023 m. m. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje pagal  pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą  ( https://imokykla.kaunas.lt ), tiesiai į progimnaziją – nuo kovo 15 d. iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos. Į pirmas klases iki birželio 10 dienos. Prašymai į laisvas vietas progimnazijoje gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos. 

 

Progimnazija vykdo šias programas:

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės
Pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

 

 

2022-2023 m. m. klasių komplektų skaičius ir priimamų mokinių skaičius

Klasės

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Klasių komplektų skaičius

3

2

3

2

5

4

4

3

Priimamų mokinių skaičius

0

0

6

0

3

2

0

0

 

Į progimnaziją pristatomi priimamų asmenų dokumentai:

  • vaiko gimimo liudijimo  kopija;
  • pažyma apie vaiko sveikatą (e-forma Nr. 027-1/a);
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams);
  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio  ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
  • nuotrauką el. formatu dėl mokinio pažymėjimo.

 

Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Priėmimo komisija:

Priėmimo komisijos darbo reglamentas

Priėmimo komisijos pirmininko tel.: +37061965893

 

Raštinės darbo laikas:

 

pirmadieniais–ketvirtadieniais - 8.00–11.30 val., 12.00–16.00 val.

penktadieniais – 8.00–11.30 val., 12.00–15.00 val.

 

Raštinės telefonas: +370 37 423042

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Matematikos konkursas „Mąstyk, atrask, spręsk“

Pleneras „Gamtos oazės Kaune“

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS

Projektas pagal Erasmus+ programą „STEAM ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir kalbų pamokose“

Projektas  Erasmus+ KA122 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų didaktinių kompetencijų tobulinimas ugdant Z ir Alfa  kartos  mokinius”

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Anglų kalbos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai
Atsinaujinusios progimnazijos erdvės
Biblioteka po renovacijos
Atidaryti visą galeriją

NUORODOS