Pagrindinis -> Priėmimo tvarka

PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ TVARKA

PRIĖMIMAS Į KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJĄ 2023-2024 m. m.

 

 

 

Prašymai pradėti mokytis 2023 – 2024 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu nuo 2023 m. kovo 15 d. Prašymus dėl priėmimo 2023–2024 m. m. į visas klases bus galima teikti nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt

Tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip 2 pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai.

 

Progimnazija vykdo šias programas:

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės
Pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

 

 

2023-2024 m. m. planuojamų priimti mokinių skaičius ir klasių komplektai

Klasės

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Klasių komplektų skaičius

3

3

2

3

3

5

4

4

Priimamų mokinių skaičius

72

4

0

4

90

5

2

2

 

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba https://imokykla.kaunas.lt, arba mokykloje),

  • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija,

  • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027),

  • 1 dokumentinė nuotrauka,

  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto 4 kl. išsilavinimo pažymėjimą (originalą).

  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

 

 

 

Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Priėmimo komisija:

Priėmimo komisijos darbo reglamentas

Priėmimo komisijos pirmininko tel.: +37061572559

 

Raštinės darbo laikas:

 

pirmadieniais–ketvirtadieniais - 8.00–11.30 val., 12.00–16.00 val.

penktadieniais – 8.00–11.30 val., 12.00–15.00 val.

 

Raštinės telefonas: +370 37 423042

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Kviečiame būsimus penktokus mokytis Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje 2023 - 2024 m. m.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
laukia būsimų pirmokėlių 2023 - 2024 m. m.

 

3-ių klasių mokinių respublikinis konkursas „ Mano mama“

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS

Projektas pagal Erasmus+ programą „STEAM ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir kalbų pamokose“

Projektas  Erasmus+ KA122 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų didaktinių kompetencijų tobulinimas ugdant Z ir Alfa  kartos  mokinius”

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Anglų kalbos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai
Atsinaujinusios progimnazijos erdvės
Biblioteka po renovacijos
Atidaryti visą galeriją

NUORODOS