Pagrindinis -> Formalus švietimas

FORMALUS ŠVIETIMAS

PRADINIS UGDYMAS

1. Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113 (Žin., 2003, Nr. 18-798).

2. Mokykla: pasirengia ugdymo planą visai pradinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose  ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Mokykla pasirengia ugdymo planą visai pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose  ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę

2. Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje gali būti sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).

 

 Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos programa 2022-2023 m. m.

 

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

 

KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBO GRUPĖS ATNAUJINTAM UGDYMO TURINIUI DIEGTI IR ĮGYVENDINTI SUDARYMO

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

 

Ugdomos kompetencijos

 

Atnaujintos ugdymo programos

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Kviečiame būsimus penktokus mokytis Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje 2023 - 2024 m. m.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
laukia būsimų pirmokėlių 2023 - 2024 m. m.

 

3-ių klasių mokinių respublikinis konkursas „ Mano mama“

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS

Projektas pagal Erasmus+ programą „STEAM ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir kalbų pamokose“

Projektas  Erasmus+ KA122 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų didaktinių kompetencijų tobulinimas ugdant Z ir Alfa  kartos  mokinius”

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Anglų kalbos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai
Atsinaujinusios progimnazijos erdvės
Biblioteka po renovacijos
Atidaryti visą galeriją

NUORODOS