Pagrindinis -> Biblioteka

BIBLIOTEKA

Progimnazijos biblioteka -  informacijos centras 

  

Progimnazijos biblioteka – tai atskiras švietimo ir informacijos centras, ugdymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina progimnazijos bendruomenės interesus ir poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas bei sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos biblioteka įkurta 1937 m., kuomet į Vinco Kudirkos pradinės mokyklos patalpas įkelta 5 – oji vidurinė mokykla. Pirmoji bibliotekininkė, kurios rūpesčiu buvo įkurta mokyklos biblioteka, buvo lietuvių kalbos mokytoja Petronėlė Laskienė, vėliau tapusi mokyklos direktore (1940-1941 m.). Vėliau bibliotekoje dirbo S.Jakševičienė, St.Šarauskienė, R.Pancerova (iki 1964m.), A.Januškevičienė. Nuo 1980 m. dirba Nijolė Butėnienė. Bibliotekos vedėjos išsilavinimas – aukštasis bibliotekinis (VVU).

2015-2019 m. progimnazija dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) kartu su partneriais vykdomame ES lėšų įsisavinimo projekte „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“, kurio tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, modernizuojant fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t. y. kuriant mokinių ir mokytojų poreikius, šiandieninius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves. Projekto vykdymo metu įrengtos visiškai naujos progimnazijos bibliotekos erdvės su nauja įranga ir priemonėmis.

Biblioteka įsikūrusi trečiajame mokyklos aukšte. Bendras patalpų plotas – 115 m². Naujos šviesios ir modernios erdvės traukia lankytojus, kurių gausu per pertraukas ir po pamokų. Įrengtos patogios darbo vietos. Lentynų išdėstymas skiriasi nuo buvusiųjų. Tai stacionarios aukštos lentynos, kuriose sudėtos knygos, žurnalai ir kiti dokumentai. Nepasimesti knygų pasaulyje padės atnaujinti skirtukai, užrašai, nuorodos. Pakanka vietos knygų, mokinių darbų ir kt. parodoms organizuoti. Modernios kėdės, stalai, vietos nešiojamiems bei stacionariems kompiuteriams, pasakų skaitymo kampelis mažiesiems, informacinis interaktyvus stendas, jauki bibliotekininkės darbo vieta maloniai nuteikia tiek vyresnius, tiek mažuosius bibliotekos lankytojus.

Nuo 2006 m. bibliotekoje pradėta diegti mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Į programą suregistruoti visi leidiniai, įtraukiami naujai gauti dokumentai. 2009 m. įsigyta papildoma įranga darbui su MOBIS programa. Tai brūkšninių kodų lipdės, brūkšninių kodų skaitytuvas „Metrologic“, išdavimo kvitų spausdintuvas CITIZEN.  Pradėtas knygų išdavimas vartotojams kompiuteriu. 2022 m.  baigtas  mokyklos elektroninio katalogo imobis.lt  diegimas. El. katalogas, tai viešasis bibliotekos katalogas, kuris suteikia galimybę bibliotekos vartotojams  atlikti paiešką bibliotekos kataloge, užsakyti norimą dokumentą bei matyti savo formuliaro duomenis iš namų ar bet kurios vietos, kur yra internetas. Ši virtuali naujovė paskatins daugiau skaityti ir domėtis knygų pasauliu.

Statistiniai duomenys: bibliotekos fondą sudaro 5460 egz. grožinės, metodinės – pedagoginės, mokslo populiariosios bei informacinės literatūros bei 12582 egz. vadovėlių. Bibliotekoje užsiregistravę apie 750 skaitytojų. Per metus išduodama (į namus arba skaitoma vietoje) apie 7000 egz. spaudinių (be vadovėlių). Lankomumas – 13,8 Skaitomumas – 8,5. Fondo apyvarta – 1,2. Vienam skaitytojui tenka apie 7 knygas.

Knygų fondai nuolatos „valomi“, t. y. nurašomi susidėvėję, neaktualūs, neatitinkantys programų leidiniai. Kas metai fondai papildomi naujais leidiniais jaunesniojo ir vidutinio amžiaus vartotojams. Nemažai knygų dovanoja mokyklos bendruomenės nariai, svečiai ir organizacijos.

Lėšos: knygos, vadovėliai, kitos mokymo priemonės ir dokumentai įsigyjami už jų įsigijimui skirtas lėšas.  Vadovėliais, išskyrus pratybų sąsiuvinius, mokiniai aprūpinami nemokamai.

Nuo 2023 m. rudens pradedama dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Ugdymo turinys atnaujintas dėl pokyčių švietime, atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių tyrimų ir nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijas. Parengti arba rengiami nauji vadovėliai, papildomi metodiniai leidiniai bei skaitmeninės ugdymo priemonės.

Galiojančių Bendrojo ugdymo vadovėlių sąrašai skelbiami vadovėlių duomenų bazėje vadoveliai. emokykla.lt

 

 

Bibliotekos viešos prieigos el.katalogo nuoroda https://www.imobis.lt/app/mobis/kudirkos-progimnazija

 

Nijolė Butėnienė, bibliotekos vedėja

 

Skaitytojai aptarnaujami

I – V      -       8.00-16.00

 

Pietų pertrauka: 12.10-12.40

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Kviečiame būsimus penktokus mokytis Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje 2023 - 2024 m. m.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
laukia būsimų pirmokėlių 2023 - 2024 m. m.

 

3-ių klasių mokinių respublikinis konkursas „ Mano mama“

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS

Projektas pagal Erasmus+ programą „STEAM ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir kalbų pamokose“

Projektas  Erasmus+ KA122 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų didaktinių kompetencijų tobulinimas ugdant Z ir Alfa  kartos  mokinius”

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Anglų kalbos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai
Atsinaujinusios progimnazijos erdvės
Biblioteka po renovacijos
Atidaryti visą galeriją

NUORODOS