Pagrindinis -> Biblioteka

BIBLIOTEKA

Progimnazijos biblioteka -  informacijos centras 

  

Progimnazijos biblioteka – tai atskiras švietimo ir informacijos centras, ugdymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina progimnazijos bendruomenės interesus ir poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas bei sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos biblioteka įkurta 1937 m., kuomet į Vinco Kudirkos pradinės mokyklos patalpas įkelta 5 – oji vidurinė mokykla. Pirmoji bibliotekininkė, kurios rūpesčiu buvo įkurta mokyklos biblioteka, buvo lietuvių kalbos mokytoja Petronėlė Laskienė, vėliau tapusi mokyklos direktore (1940-1941 m.). Vėliau bibliotekoje dirbo S.Jakševičienė, St.Šarauskienė, R.Pancerova (iki 1964m.), A.Januškevičienė. Nuo 1980 m. dirba Nijolė Butėnienė. Bibliotekos vedėjos išsilavinimas – aukštasis bibliotekinis (VVU).

2015-2019 m. progimnazija dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) kartu su partneriais vykdomame ES lėšų įsisavinimo projekte „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“, kurio tikslas– gerinti ugdymo(si) kokybę progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, modernizuojant fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t. y. kuriant mokinių ir mokytojų poreikius, šiandieninius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves. Projekto vykdymo metu įrengtos visiškai naujos progimnazijos bibliotekos erdvės su nauja įranga ir priemonėmis.

Biblioteka įsikūrusi trečiajame mokyklos aukšte. Bendras patalpų plotas – 115 m². Naujos šviesios ir modernios erdvės traukia lankytojus, kurių gausu per pertraukas ir po pamokų. Įrengtos patogios darbo vietos. Lentynų išdėstymas skiriasi nuo buvusiųjų. Tai stacionarios aukštos lentynos, kuriose sudėtos knygos, žurnalai ir kiti dokumentai. Nepasimesti knygų pasaulyje padės atnaujinti skirtukai, užrašai, nuorodos. Pakanka vietos knygų, mokinių darbų ir kt. parodoms organizuoti. Modernios kėdės, stalai, vietos planšetiniams bei stacionariems kompiuteriams, pasakų skaitymo kampelis mažiesiems, informacinis interaktyvus stendas, jauki bibliotekininkės darbo vieta maloniai nuteikia tiek vyresnius, tiek mažuosius bibliotekos lankytojus.

Jau nuo 2006 m. bibliotekoje pradėta diegti mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Į programą suregistruoti visi leidiniai, įvedami naujai gauti dokumentai.

2009 m. įsigyta papildoma įranga darbui su MOBIS programa. Tai brūkšninių kodų lipdės, brūkšninių kodų skaitytuvas „Metrologic“, išdavimo kvitų spausdintuvas CITIZEN. Skaitytojai randa informaciją kompiuteriniame kataloge. Tai suteikė galimybę pradėti knygų išdavimą vartotojams kompiuteriu, t. y. naudojant programą.

Statistiniai duomenys: bibliotekos fondą sudaro 5708 egz. grožinės, metodinės – pedagoginės, mokslo populiariosios bei informacinės literatūros bei 14406 egz. vadovėlių. Bibliotekoje užsiregistravę apie 750 skaitytojų. Per metus išduodama (į namus arba skaitoma vietoje) apie 7000 egz. spaudinių (be vadovėlių).    Lankomumas – 12,4. Skaitomumas – 8,1. Fondo apyvarta – 1,2. Vienam skaitytojui tenka apie 7 knygas.

Knygų fondai nuolatos „valomi“, t.y. nurašomi susidėvėję, neaktualūs, neatitinkantys programų leidiniai. Kas metai fondai papildomi naujais leidiniais jaunesniojo ir vidutinio amžiaus vartotojams. Nemažai knygų dovanoja mokyklos bendruomenės nariai, svečiai ir organizacijos.

Lėšos: knygos, vadovėliai, kitos mokymo priemonės ir dokumentai įsigyjami už jų įsigijimui skirtas lėšas. Prenumeruojamas dienraštis „Kauno diena“, žurnalai „Iliustruota istorija“, „Iliustruotas mokslas“, „Lututė“, „Paukščiai“.

Vadovėliai: vadovėliais, išskyrus pratybų sąsiuvinius, mokiniai aprūpinami nemokamai. Muzikos, kūno kultūros (1-3 kl.) dailės, technologijų, tikybos ir etikos vadovėlių komplektai yra kabinetuose. Nors kas metai skiriama nemažai lėšų, bet tuo pačiu kasmet kyla ir vadovėlių kainos, keičiasi ugdymo programos, vadovėliai susidėvi.

Nuo 2016 m. dirbama pagal naujas lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Išleisti nauji arba atnaujinti kalbos ir literatūros vadovėliai. Įsigyti visi reikalingi vadovėliai.

Galiojančių Bendrojo ugdymo vadovėlių sąrašai skelbiami vadovėlių duomenų bazėje vadoveliai. emokykla.lt

Mokslo metų pabaigoje surenkami visi vadovėliai, tikrinama kokia jų būklė. Stengiamasi, kad iš mokyklos neišeitų nė vienas mokinys, neatsiskaitęs su bibliotekos inventoriumi.

Bibliotekos viešos prieigos el.katalogo nuoroda https://www.imobis.lt/app/mobis/kudirkos-progimnazija

 

Nijolė Butėnienė, bibliotekos vedėja

 

Skaitytojai aptarnaujami

I – V      -       8.00-16.00

 

Pietų pertrauka: 12.10-12.40

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Matematikos konkursas „Mąstyk, atrask, spręsk“

Pleneras „Gamtos oazės Kaune“

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS

Projektas pagal Erasmus+ programą „STEAM ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir kalbų pamokose“

Projektas  Erasmus+ KA122 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų didaktinių kompetencijų tobulinimas ugdant Z ir Alfa  kartos  mokinius”

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Anglų kalbos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai
Atsinaujinusios progimnazijos erdvės
Biblioteka po renovacijos
Atidaryti visą galeriją

NUORODOS