Pagrindinis -> Visuomenės sveikatos specialistas

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

 

 • Daiva Jokubauskienė
 • Telefonas: 8 676 92655
 • kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 • pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei;
 • identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgdamas į vaikų amžiaus tarpsnius;
 • ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus ugdymo įstaigos administracijai;
 • kartu su ugdymo įstaigos vadovu koordinuoja ugdymo įstaigos veiklą stiprinant mokinių sveikatą;
 • teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • teikia individualias konsultacijas ugdymo įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais;
 • teikia ir / ar koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
 • tikrina mokinių asmens higieną;
 • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
 • teikia informaciją apie profilaktinių skiepijimų svarbą;
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • konsultuoja ugdymo įstaigos bendruomenę ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant ugdymo įstaigos veiklą;
 • teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
 • bendradarbiauja sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais;
 • bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 • teikia siūlymus Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuro) atsakingam asmeniui dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje;
 • atstovauja Biuro ir ugdymo įstaigos interesus, suderinus su Biuro ir / ar mokyklos vadovu;
Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Vokiečių kalbos dienos

Gerumo akcija „Gera daryti gera“

Sveikiname

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

NUOTRAUKŲ NĖRA

NUORODOS