Pagrindinis -> Logopedas

LOGOPEDAS
  • Gražina Andrienė

 

Logopedo, specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos

Specialusis pedagogas, glaudžiai bendradarbiaudamas su kitais Vaiko gerovės komisijos nariais, mokytojais, mokinių tėvais:

Organizuoja pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą, taiko specialius darbo būdus bei metodus.

Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, kitais ugdančiais asmenimis, sudarant pritaikytas ir individualizuotas programas.

Esant reikalui, padeda specialiųjų poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą.

Informuoja pedagogus, tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais uždavinius, turinį, rezultatus.

 

Logopedo darbo kryptys ir turinys

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys - rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija.

Mokyklos logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga, šeimomis ir apima šias kryptis:

Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba, nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti.

Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas konsultuoja kalbos sutrikimų šalinimo klausimais mokinių tėvus (globėjus), pedagogus; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.

Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos Vaiko Gerovės Komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotoju, socialiniu pedagogu, psichologu, kitais specialistais.

Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio tyrimo duomenis,  įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe.

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Vokiečių kalbos dienos

Gerumo akcija „Gera daryti gera“

Sveikiname

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

NUOTRAUKŲ NĖRA

NUORODOS