Pagrindinis -> Logopedas

LOGOPEDAS
  • Gražina Andrienė

 

Logopedo, specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos

Specialusis pedagogas, glaudžiai bendradarbiaudamas su kitais Vaiko gerovės komisijos nariais, mokytojais, mokinių tėvais:

Organizuoja pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą, taiko specialius darbo būdus bei metodus.

Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, kitais ugdančiais asmenimis, sudarant pritaikytas ir individualizuotas programas.

Esant reikalui, padeda specialiųjų poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą.

Informuoja pedagogus, tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais uždavinius, turinį, rezultatus.

 

Logopedo darbo kryptys ir turinys

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys - rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija.

Mokyklos logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga, šeimomis ir apima šias kryptis:

Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba, nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti.

Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas konsultuoja kalbos sutrikimų šalinimo klausimais mokinių tėvus (globėjus), pedagogus; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.

Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos Vaiko Gerovės Komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotoju, socialiniu pedagogu, psichologu, kitais specialistais.

Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio tyrimo duomenis,  įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe.

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Kviečiame būsimus penktokus mokytis Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje 2023 - 2024 m. m.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
laukia būsimų pirmokėlių 2023 - 2024 m. m.

 

3-ių klasių mokinių respublikinis konkursas „ Mano mama“

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS

Projektas pagal Erasmus+ programą „STEAM ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir kalbų pamokose“

Projektas  Erasmus+ KA122 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų didaktinių kompetencijų tobulinimas ugdant Z ir Alfa  kartos  mokinius”

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Anglų kalbos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai
Atsinaujinusios progimnazijos erdvės
Biblioteka po renovacijos
Atidaryti visą galeriją

NUORODOS